En we zien veel goede zaken, zeker op budgettair gebied.  Echter, GroenLinks ziet  met name op beleidsgebied een conservatieve begroting op tafel liggen en ervaart een afwachtende houding ten aanzien van bijvoorbeeld de stikstofcrisis en de energietransitie. Op deze zaken wil GroenLinks juist extra inzet! Daarom ziet GroenLinks  zich genoodzaakt tegen de begroting te stemmen.