Op 2 oktober stelde statenlid Odin Westen aan gedeputeerde Housmans bij aanvang van de statenvergadering mondelinge vragen over de zorgen die leven betreffende de veiligheid inzake Chemelot:

Op maandag 21 september jongstleden hebben 2 incidenten plaatsgevonden bij Chemelot. Rond 09:30u in de ochtend is er alarm geslagen omdat er Hexaangas is vrijgekomen. Een gas dat nogal brandbaar en explosief is, dat bij inademing bewusteloosheid kan veroorzaken en in sommige gevallen zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Diezelfde avond rond 19:15u was het weer raak. Dit keer kwam er Ammoniak vrij waardoor de hulpdiensten opnieuw massaal moesten uitrukken. Ammoniak zorgt voor geuroverlast, men kan last van de slijmvliezen krijgen en de ademhalingsorganen kunnen door dit gas aangetast worden. Dat maakt GroenLinks bezorgd. Bezorgd over de vrijgekomen gassen, bezorgd over de veiligheid van omwonenden en werknemers van Chemelot. En de omwonenden maakten zich al begin dit jaar ernstige zorgen (en geloof me, dat doen ze nu ook al). Over het zorgelijke aantal incidenten heeft zelfs Trouw in een artikel melding gemaakt. En deze incidenten van afgelopen maanden zullen helaas niet de laatste zijn, vrezen wij. Tevens hebben wij op 10 augustus jl. Schriftelijke vragen hierover gesteld. In de antwoorden lezen wij dat incidentmeldingen voornamelijk met reguliere en onderhoudswerkzaamheden te maken hebben. Maar wij blijven hier toch een naar gevoel bij houden, er is meer aan de hand…

Daarom heeft de Limburgse fractie van GroenLinks de volgende vragen: 

1. Kan het college nu eenduidig uitleggen waarom er zoveel incidenten met lekkages van gevaarlijke gassen zich voordoen, en wat wilt GS daar nu precies aan gaan doen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen?

2. Is het college bekend met de eventuele gevolgen voor de gezondheid bij ontsnapping van deze soorten gassen?

3. Kan de portefeuillehouder nu een keer verduidelijken hoe GS het continue gevoel van onveiligheid dat heerst bij de omwonenden, weg wilt nemen?