Op 12 december 2019 voerden statenleden het debat over weer een miljoenenbijdrage aan MAA. De concessienemer heeft onlangs de exploitatie van MAA beëindigd waardoor de provincie Limburg de volledige exploitatie van MAA weer op zich neemt. Als gevolg daarvan voelt G.S. zich geroepen om weer een aantal miljoeneninvesteringen te doen onder de noemer van veiligheid. GroenLinks had stevige kritiek op de plannen van de gedeputeerde, want voor GroenLinks is iedere Euro investering in MAA een Euro te veel. GroenLinks diende ook een motie Nachtrust in die Gedeputeerde Staten oproept om voor omwonenden van MAA een nachtrust van 8 uur te garanderen. 

Die motie werd mee ingediend door 50Plus, Partij voor de Dieren, de SP en Lokaal Limburg. De motie werd helaas verworpen. Ook de motie Uitstel investeringen in parkeervoorzieningen MAA tot afronding MKBA en de motie Onafhankelijk onderzoek naar uitstel renovatie start-en landingsbaan die mede door GroenLinks werden ingediend, haalden het niet. Investeringen in MAA worden dus helaas nog breed gedragen door leden van Provinciale Staten. GroenLinks blijft zich sterk maken om het tij te keren en te ijveren voor investeringen die wel een toegevoegde waarde hebben voor de economie in Limburg.