Er werd met passie gesproken over hun vak, de opleidingen en over het thema ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’, dat aansluit op de wensen van GroenLinks om meer aandacht te hebben voor biologische landbouw in het curriculum. Over dat thema werd als het ware een  “snelcursus” gegegeven.

Ook is er gesproken over het feit dat de HAS Hogeschool de aanjager is om de mindset van retailers en de maatschappij te veranderen. Dat is nodig om te bereiken dat gezonder voedsel wordt geproduceerd, verkocht en dus geconsumeerd. De middelen daartoe zijn: kennisdeling, onderzoek en de dialoog aangaan. Iedereen was het er wel over eens dat dat in eerste instantie bij de consument hoort te liggen om juist die belangrijke stappen te maken. Daarnaast heeft de HAS Hogeschool Venlo de ambitie om een kennis- en expertisecentrum Bodem voor Zuid-Nederland op te zetten.

Maar wat GroenLinks ook belangrijk vindt, is die samenwerking met de Brightlands Campus Greenport Venlo en de binding met het bedrijfsleven,  waar ook over gesproken is.  Dit zijn kansen voor innovatie en een manier om hoogopgeleide professionals te trekken en / of te behouden voor de provincie en Limburg daarmee op de kaart te zetten.

Het bezoek heeft duidelijk gemaakt dat de HAS Hogeschool niet alleen een agrarische school is, maar ook een verbinder, een aanjager en een kweekvijver voor jong talent. Er wordt volop onderzoek gedaan en men zorgt voor Food Innovation staat hoog op de agenda. Een groot deel van de afgestudeerden vindt binnen 6 maanden een baan in deze branche. 10% studeert verbredend door. Dit alles juicht Groenlinks alleen maar toe.

Overigens was een sanitaire stop maken bij de HAS in Venlo geen straf: Je loopt de toiletruimte op en wordt direct geconfronteerd met rustgevende muziek en een kalmerende, frisse geur. Als je na de daad de rust niet helemaal hebt gevonden, kun je ook gebruikmaken van een heerlijke massagestoel.