Wij volgen met aandacht de ontwikkelingen op de werkvloer in Born en staan uiteraard achter de werknemers. Het menselijk kapitaal vormt immers het hart van iedere organisatie. Wij roepen de directie van VDL dan ook dringend op om de werknemers die zich jarenlang loyaal en flexibel hebben ingezet voor het bedrijf, een eerlijk sociaal plan voor te leggen.