GroenLinks groeit! Ook het bestuur heeft versterking nodig!

Het Bestuur van GroenLinks Limburg zoekt kandidaten voor de versterking van het bestuur in verband met de verdere opbouw van de organisatie van GroenLinks Limburg.

Het bestuurslid maakt deel uit van het provinciaal bestuur GroenLinks Limburg.

Verder heeft hij/zij tot specifieke taak:

 • Het bevorderen van het contact tussen de lokale afdelingen en waar zinvol bevorderen van gezamenlijke activiteiten binnen de provincie.

 • Het ondersteunen van lokale afdelingen bij de opbouw van de organisatie.

 • Het invullen van de ‘witte vlekken’ in de provincie, samen met lokale leden en onze regionale

  afdelingen.

 • Het versterken van de communicatie tussen de actieve politici en bestuursleden in de

  provincie door o.a. gebruik te maken van PLEK.

  Vanwege de contacten is het een pré als de nieuwe bestuursleden afkomstig zijn uit verschillende regio’s.

  Van de kandidaten verwachten wij:

 • Dat hij/zij lid is van GroenLinks.

 • Dat hij/zij belangstelling heeft voor - en waar mogelijk ervaring met - de opbouw van een

  dynamische en ambitieuze non-profit organisatie.

 • Dat hij/zij beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

  Enige ervaring binnen GroenLinks in een politieke of bestuurlijke functie, bijvoorbeeld binnen een lokale afdeling, kan een voordeel zijn. Een benoeming wordt bekrachtigd door de leden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering en geldt voor een periode van 2 jaar. In verband met de continuïteit van het bestuur, kan aansluitend een herbenoeming voor nogmaals 2 jaar plaatsvinden.

Dit is een onbezoldigde vacature.