GroenLinks en de natuur-opgaven

CDA groener dan GroenLinks?

In de Limburger van woensdag 13 maart staat een artikel waarin het CDA oppert om voor elke Limburger een boom te planten. Dit zou een opgave betekenen van 1,1 miljoen bomen op 250 hectare. Het CDA wil daar 5 miljoen euro voor uittrekken in een periode van acht jaar.

Dit plan dient te bewijzen dat het CDA een groener verkiezingsprogramma heeft dan GroenLinks.

Wij nodigen het CDA uit om het verkiezingsprogramma van GroenLinks eens rustig door te lezen. Zij zullen daarin aantreffen dat GroenLinks de opgave die Limburg nog heeft krachtens het Nederlands Natuur Netwerk (NNN) binnen de komende vier jaar wil uitvoeren en daar ook budget voor wil uittrekken. Deze opgave houdt in het aan elkaar verbinden van natuurgebieden door de aanleg van 1300 hectare nieuwe natuur. Grofweg 5 keer dat wat het CDA voornemens is.

Hieraan moet ik toevoegen dat de opgave die Limburg volgens het NNN heeft door het CDA de afgelopen periode stelselmatig is tegengewerkt. Dit alles in overweging nemend ben ik bang dat het bomenplan van het CDA verkiezingsretoriek is. Bovendien pakt de ‘groene’ vergelijking met GroenLinks behoorlijk in het nadeel van het CDA uit.

Mocht het CDA werkelijk aan de gang willen met het verbeteren van de Limburgse natuur dan vindt men in GroenLinks een partner om gezamenlijk nog veel meer en belangrijk ander groen te realiseren.

 

Pepijn Baneke

Lijsttrekker GroenLinks Limburg.

Pepijn Baneke
Pepijn Baneke