GroenLinks demonstreert mee tegen vliegveldoverlast

Woensdag 7 nov. demonstreerde ook GroenLinks, samen met een groeiend aantal overige demonstranten ( zo'n 180) , tegen de toenemende overlast van het vliegverkeer vanaf MAA en ook Bierset. Bij het in stand houden van MAA door de provincie lijkt alleen het economische belang te prevaleren en de schade voor mens, natuur en klimaat ver ondergeschikt te zijn. Goed om te zien dat steeds meer mensen hiertegen in actie komen!