Grensmaasproject: GroenLinks wil metingen n.a.v. overlast Illikhoven

Onlangs heeft De Limburger melding gemaakt van de zorgen bij de inwoners van Illikhoven en Visserweert over mogelijke schadelijke stoffen afkomstig uit vervuild slib afkomstig uit de Maas. Bij het Grensmaasproject worden op dit moment vele kubieke meters grond vervoerd en verplaatst. Bij droog weer stuift dat flink. Bij omwonenden zijn er terechte zorgen over de eventuele gif in deze stof. Het Consortium Grensmaas reduceert de overlast door te sproeien. Dit neemt echter niet de zorgen weg. Om deze zorgen weg te nemen of te bevestigen zou de provincie als vergunningverlener metingen kunnen verrichten en deze analyseren.Uit de krantenartikelen van afgelopen week blijkt echter dat de provincie op basis van een advies van de GGD Noord-Limburg geen aanleiding ziet hiertoe over te gaan. Wel wil de provincie in gesprek gaan met het consortium, zo meldt De Limburger. GroenLinks begrijpt de zorgen van omwonenden en is met hen van mening dat fysieke metingen, en niet analyses op basis van theoretische modellen en proefmonsters, duidelijkheid kunnen verschaffen.

Daarom zijn de volgende vragen ter schriftelijke beantwoording aan GS voorgelegd:

  1. Is het college bereid fysieke metingen in het gebied uit te voeren en deze te analyseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat het college over tot deze metingen?
  2. Is er overleg met het college van de gemeente Echt-Susteren hoe met deze problematiek om te gaan?
  3. Is er inmiddels overleg met het Consortium Grensmaas? Zo nee waarom niet? Zo ja, wat is het doel van dit overleg en aan welke oplossingen denkt het college?
  4. Kan het college aangeven welke giftige stoffen er zich in het slib bevinden en hoeveel kubieke meters vervuilde slib vervoerd worden?
  5. Kan het college aangeven wanneer de vergunning tot ontgronding zal beëindigen? En heeft het college daarmee inzicht wanneer de overlast voor Illikhoven en Visserweert zal beëindigen?
  6. Is het college bereid om naar de omwonenden direct te communiceren door middel van een brief of iets dergelijks om de acties van de provincie als vergunningverlener en toezichthouder toe te lichten? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?