Euregionale Groenen bezoeken Waterproductiebedrijf Heel

Op 9 maart bezochten Groene politici uit Nederlands en Belgisch Limburg en Wallonië het Waterproductiebedrijf van WML in Heel. Als consumenten gaan we er van uit dat er  elke dag schoon en lekker drinkwater uit de kraan komt, maar hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk? We leerden dat ons drinkwater voor het grootste deel uit grondwater gewonnen wordt en voor het overige deel uit de Maas.  Vervolgens wordt het in verschillende stappen gezuiverd. En dat laatste wordt een steeds grotere uitdaging, denk aan de pyrazoolkwestie, resten van medicijnen, huidverzorgende producten en bestrijdingsmiddelen én aan bodemverontreiniging van bijv. het inmiddels gesloten recyclingbedrijf Edelchemie. Het Maaswater is zelfs regelmatig té vervuild om er drinkwater van te maken. GroenLinks en de overige groene politici maken zich hier ernstig zorgen over en gaan de provincie Limburg ( die grootaandeelhouder van WML is) hierover bevragen. Wij willen dat er een norm gesteld gaat worden. Maaswater dient immers ook als drinkwatervoorziening en niet alleen om stoffen van industrie en landbouw in te lozen. Dat is een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze burgers. Wij zijn onder de indruk geraakt van de inspanningen die WML verricht om ons van veilig drinkwater te voorzien.