‘De BBB heeft op beeldvorming en frames (de letterlijke woorden van de verkenner) vooralsnog besloten niet met GroenLinks verder te willen’, zo staat in het rapport van de verkenner te lezen. GroenLinks Limburg betreurt dit. Als stabiele bestuurderspartij ziet onze Statenfractie zichzelf een constructieve rol vervullen bij het oplossen van de armoede, de stijgende prijzen, de natuurproblematiek, de stikstofcrisis en de bereikbaarheid en leefbaarheid in de de kleine kernen. Het zou wat ons betreft zinvol zijn om samen met de BBB te onderzoeken of we met oplossingen kunnen komen. 

Of de beoogde coalitie er komt zal de informatieronde moeten uitwijzen. Petra Dassen, burgemeester van Kerkrade, en Jan Schrijen gaan als informateurs aan de slag in het proces dat moet leiden tot een nieuwe coalitie in de provincie Limburg en een nieuw college van Gedeputeerde Staten. 

Kijk later vandaag naar de woordvoering van Thea Jetten.