"Het partijbestuur van GroenLinks heeft Carla Brugman geroyeerd als lid van de partij. Brugman trad medio 2019 zonder overleg en zonder instemming van de partij toe tot het extraparlementaire college van Gedeputeerde Staten in Limburg.

Het partijbestuur kan volgens de statuten een lid royeren indien het in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van GroenLinks, of GroenLinks op onredelijke wijze benadeelt."