Eerder leek dat niet het geval te zijn, maar er klonk kritiek in de Tweede Kamer en vooral lieten vele Nederlanders zien dat dat het roer nú om moet en die druk heeft geholpen.

Het gaat om het beëindigen van overheidsinvesteringen in fossiele energieprojecten in het buitenland, zoals de zoektocht naar nieuwe olievelden of de aanleg van gascentrales. Deze investeringen zijn onverenigbaar met het doel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden.

Mooi om te zien dat demonstreren werkt. Zaterdag 5 november deden ook vele Limburgers mee aan de Klimaatmars, fijn al die betrokken mede-provinciegenoten! 

De transitie naar duurzame energie lijkt weer een stapje dichterbij door die groeiende groep burgers die nu hun mond opentrekken en zich niet meer met loze kreten laten afschepen. 

We kunnen weer wat meer hoop hebben voor toekomstige generaties.