Die twee opgaves zijn aan de RESregio’s dwingend opgelegd. Evenals de focus om uit te gaan van bestaande technieken bij de RES 1.0. GroenLinks is tevreden met de uitwerking van deze opgaves in de RES Noord en Midden Limburg en de RES Zuid Limburg. Het is voor beide regio’s geen eenvoudig traject geweest, alleen al door de noodzaak om de vele deelnemers met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. GroenLinks spreekt dan ook haar waardering uit voor de bestuurlijke en ambtelijke inspanningen die hiervoor nodig waren.

Tegelijkertijd zijn we ons er van bewust dat met het vaststellen van de RES 1.0 de opgave pas is begonnen. Want de uitwerking van de plannen is een nog grotere kluif dan ze opschrijven, papier is immers geduldig. De uitdagingen zoals het omvormen van het elektriciteitsnetwerk, het zorgen van voldoende draagvlak voor lokaties voor grootschalige opwek, het meenemen van onze inwoners in participatie-trajecten zijn slechts enkele van de vele zaken die aandacht nodig hebben.

Wij zijn er echter van overtuigd dat het proces om tot deze RES 1,0 te komen duidelijk heeft gemaakt dat de wil, de kennis en de kunde om dit te doen in onze provincie ruimschoots aanwezig is.

Dus laten we ons niet laten afleiden door te gaan hopen op innovaties die pas op langere termijn hun vruchten gaan afwerpen (Thoriumcentrales) of gokken op energiedragers in plaats van energieopwekkers (waterstof) want dat zet voor de huidige opgave geen zoden aan de dijk.

GroenLinks ondersteunt iedereen in Limburg die zo hard bezig is om van de opgaves in de RES 1.0 een succes te maken en de opgave te doen landen. En we zien uit naar het werk aan de RES 2.0, met ruimte voor nieuwe inzichten, innovaties en uitwerkingen.