Deze ontwikkelingen maken het reizen voor met name studenten/scholieren, werknemers en zorgbehoevenden die voor noodzakelijk zorgbehoeften naar een zorginstelling moeten afreizen, of die een verplichting hebben om ergens op een bepaald tijdstip te zijn, zeer moeilijk. Om toch van A naar B te komen, nemen deze doelgroepen het niet zo nauw met de regels. Het gevolg hiervan is dat soms de bussen te vol zijn, en men niet afdoende de afstandsnormen kan bewaren. Ook zijn ontsmettingsrituelen niet meer effectief.

Als concessiegever heeft de Provincie ook het instrument actief concessiemanagement in handen: Op pagina 28 van de Nota van Uitgangspunten OV Limburg staat letterlijk: de wereld staat niet stil tijdens de looptijd van de concessie. De Nota schrijft dan ook voor dat de concessievoorwaarden het moeten toelaten om het vervoeraanbod aan te passen op veranderende vervoervragen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen.

Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft GroenLinks de onderstaande vragen aan GS gesteld:

1. Is uw college bekend met deze problematiek, en dat dit met name zorgelijk is op het platteland c.q. busroutes waar maar één lijn beschikbaar is en met een beduidend lagere frequentie wordt gereden, zelfs in de spits?

2. Omdat de voornoemde groepen reizigers juist afhankelijk zijn van reizen in de spitsuren, en de verwachting is dat het reizigersvolume alleen nog maar zal toenemen als gevolg van de slechte weeromstandigheden – die bij de aanstaande jaargetijden horen – deelt uw college onze mening dat de reguliere maatregelen in het OV niet meer afdoende zal zijn?

3. Is uw college bereid hierover in overleg te treden met de OV-bedrijven om te borgen dat er, waar nodig, structureel aanvullende maatregelen worden genomen? Zoals inzet van extra bussen?

4. Is uw college bereid om, in navolging van onze zuiderburen, hiervoor extra bussen en touringcars tijdens de spits (zo nodig, structureel) in te zetten? Deze bussen kunnen dan achter de Arrivabussen aansluiten zodat reizigers direct in deze aangesloten bussen/touringcars kunnen stappen en hun bestemming op tijd en veilig kunnen bereiken?

5. Is het college eens met constatering dat het wachten op een andere bus in de spits voor genoemde doelgroepen geen oplossing is?

6. Is uw college het met ons eens dat de aanpak van dit probleem niet alleen bijdraagt aan het indammen van de verspreiding van het virus, maar ook ervoor zorgt dat de reguliere zorg door kan gaan, dat de studenten en scholieren ook op locatie onderwijs kunnen volgen en dat werknemers die niet de mogelijkheid hebben te kunnen thuiswerken, ook op tijd de werklocatie kunnen bereiken?