België wil vijf zwembaden hoogradioactief afval onder de grond bergen. Laat je stem horen!

Buurland België is van plan om vijf zwembaden aan hoog radioactief afval ondergronds op te gaan slaan. NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen in België, houdt hierover een publieke raadpleging. Ook jij kunt hierover van je laten horen!

Momenteel liggen de verbruikte uraniumstaven gewoon op de kernsites van Doel en Tihange. Het is niet veilig om ze daar te laten liggen. Er wordt al veertig jaar onderzoek verricht naar wat er met het kernafval moet gebeuren. Nu stelt NIRAS voor het kernafval geologisch te bergen, onder de grond te bergen dus. GroenLinks vindt dit, evenals de groene zusterpartijen Ecolo en Groen, een onverantwoord project dat de problemen doorschuift naar de volgende generaties.

GroenLinks Limburg is erg bezorgd over dit voorstel van NIRAS, want als het in de Belgische grensgebieden fout gaat, kunnen ook wij er mogelijk gevolgen van gaan ondervinden door ongecontroleerde verspreiding in het milieu. Bovendien moeten we er niet aan denken dat een prachtig natuurgebied als de Hoge Venen, waar veel Limburgers van genieten, een opslaggebied voor kernafval wordt, evenals de regio Herve, niet ver van de Limburgse grens.

We willen je dan ook oproepen om de enquête in te vullen en van je te laten horen (voor 13 juni). 

Op de website van Groen, onze Vlaamse zusterpartij, worden de bezwaren opgesomd en oplossingen voorgesteld. Hieruit kun je alvast heel wat inspiratie putten. Je bent uiteraard vrij de enquête geheel naar eigen inzicht in te vullen:

https://www.groen.be/bevraging_kernafval?utm_campaign=200519_bevragingkernenergie&utm_medium=email&utm_source=groen 

 Hartelijk dank, Kathleen Mertens statenlid