Geert is 43 jaar en hij woont samen met zijn man Roy in Weert. Na zijn studie Aardwetenschappen in Utrecht keerde hij terug naar Limburg om Aardrijkskunde te gaan geven op de Vrijeschool in Maastricht en daarna op de Fontys Lerarenopleiding. Van 2014 tot 2021 was hij in zijn stad Weert wethouder voor natuur, landbouw, biodiversiteit, cultuur en erfgoed. Sinds juli 2021 werkt hij als Gedeputeerde natuur, milieu, stikstof en erfgoed voor de Provincie Limburg.

“ Als gedeputeerde stikstof wil ik mijn kennis en ervaring in blijven zetten om de komende gebiedsplannen tot de beste plannen voor Limburg te maken. ”

Met GroenLinks in het College worden goede resultaten geboekt, maar Geert is van mening dat er nog veel anders kan en moet.  "We staan aan de vooravond van enorme veranderingen in onze ruimtelijke ordening. Als Gedeputeerde stikstof wil ik mijn kennis en ervaring in blijven zetten om de komende gebiedsplannen tot de beste plannen voor Limburg te maken. De natuur- en waterdoelen moeten leiden tot gezondere natuurlijke systemen met gezonde planten en dieren. Dit allemaal met oog voor een goed perspectief voor gebruikers en beheerders van ons landschap. Daar wil ik mij voor 100% voor blijven inzetten!"