• Hier vind je een combinatie van studenten, specialisten, ondernemers, onderzoekers én de overheid, de Triple Helix-opzet. Zij bedenken, maken en verkopen de producten en diensten van morgen
  • De onderlinge verbinding is van belang. Daardoor kunnen de Brightlands campussen nog meer fungeren als opleidingscentra, kweekvijver voor (jong) talent, samenwerking tussen universiteiten en het MKB, kansen voor innovatie en een manier om hoogopgeleide professionals te trekken en/of te behouden voor de provincie en Limburg daarmee op de kaart te zetten. 
  • GroenLinks wil opleidingen voor beroepen die nodig zijn in de nieuwe economie, denk aan technologie op het gebied van warmtepompen, windmolens etc. stimuleren. We willen focussen op projecten die bijdragen aan duurzaamheid, gezondheid en sociale gelijkheid.
  • Daarnaast wil GroenLinks dat deze campussen samen met sociale partners en gemeenten een actieplan opstellen om ook de werkgelegenheid voor mbo'ers en hbo’ers in Limburg te stimuleren en ook middelen vrij te maken ten behoeve van het onderwijs, zodat het voor iedereen mogelijk is om tenminste een startkwalificatie te behalen.
  • Nieuwe activiteiten op de campus dienen gerelateerd te zijn aan de R&D campus.