Gemeenten die willen bouwen in natuurzones of andere beschermde groengebieden  of in watergevoelige uiterwaarden van rivieren worden hierop aangesproken en bijgestuurd door de Provincie. Projectontwikkelaars kijken vooral naar wat goed verkoopt en hebben veel minder oog voor natuur, landschap en potentiële wateroverlast. Het is daarom volgens GroenLinks goed dat provincie gemeentelijke plannen kritisch kan toetsen.