GroenLinks wil duidelijkheid over vermeende misstanden rond zandwinning bij Weert

“De provincie wil overtredingen Centrale Zandwinning Weert (CZW) achteraf legaliseren”, zo stelt stichting Groen Weert in een persbericht.

Statenlid Carla Brugman: “GroenLinks schrikt van de beweringen van Groen Weert en wil van GS graag duidelijkheid. We willen weten of de aangevoerde feiten kloppen. Als dat niet zo is willen we graag tekst en uitleg van de provincie. Het kan niet zo zijn dat er mogelijk gesjoemeld wordt rondom de zandwinning, zoals meer zand en grond winnen als volgens de vigerende vergunning is toegestaan.”

Limburg neemt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen over

Bij de commissievergadering van vrijdag 11 april kreeg GL fractievoorzitter Carla Brugman van Gedeputeerde Van der Broeck de toezegging dat de Provincie Limburg de gedragscodes over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de OESO richtlijnen zal opnemen in het programma van eisen.

‘Zo Smaakt Europa!’

Met de keuze voor wat je eet, bedrijf je politiek. Voedselschandalen en voedselverspilling of lokaal en diervriendelijk? De Groene partijen uit de Euregio hebben voedselkwaliteit en zekerheid hoog in het vaandel en geloven dat het beter kan en moet.
Met het oog op de Europese verkiezingen in mei organiseren we daarom op 3 mei aanstaande een unieke grensoverschrijdende start van de gezamenlijke campagne op het drielandenpunt in Vaals om te laten zien dat we in Europa kiezen voor eerlijk en duurzaam eten. De Belgische, Duitse en Nederlandse kandidaten zullen ieder een aspect van het verkiezingsthema belichten – voedselspeculatie, handelsverdragen, GMOs, landbouw en veilig drinkwater – en zowel letterlijk als figuurlijk een voorproefje geven van de verkiezingsactiviteiten in de Euregio.

Limburgs GroenLinks Bedankt!

Limburgs GroenLinks Bedankt!

We hebben het als GroenLinks in Limburg heel goed gedaan: winst in 6 gemeenten, en verder vrijwel overal gelijk gebleven.

Graag feliciteren we alle fracties, en willen jullie tevens danken voor de tomeloze inzet van de afgelopen weken/maanden!

GRÜNEN organiseren excursie naar biologische boerderij

Vorig jaar mei heeft de GroenLinksstatenfractie Limburg samen met de Zuid-Limburgse GL-raadsfracties een succesvol en inspirerend treffen gehad in Maastricht. Ook waren de groene partijen uit de omringende regio's in België en Duitsland aanwezig.
In dit kader hebben de GRÜNEN uit Aken een interessante excursie georganiseerd bij een biologische boerderij op 5 april aanstaande.

GroenLinks: "voorkom financiële strop Limburgers bij mogelijke kernramp Tihange"

GroenLinks: "voorkom financiële strop Limburgers bij mogelijke kernramp Tihange"

De Limburgse Statenfractie van GroenLinks wil dat het provinciebestuur voorkomt dat de bij een eventuele kernramp in Tihange een financiële strop dreigt voor de Limburgers. Van de door de Europese Commissie geschatte € 186 miljard aan schade, zou kernenergieboer Electrabel slechts € 1,2 miljard hoeven te betalen. De rest komt op het bordje van de overheid, en daarmee van de belastingbetaler. Zeker nu de kerncentrales in Europa steeds ouder worden en met gebreken kampen, is het belangrijk hier oplossingen voor te vinden. Deze conclusie trokken onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Maastricht eerder deze week in een rapport van Greenpeace.

Politiek café in Roermond: debat over zorg

n de zorg gaat de komende jaren veel veranderen. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor o.a. jeugdzorg, ouderenzorg en de dagbesteding. De gemeente zal deze taken met minder budget moeten uitvoeren dan de Rijksoverheid.

Hoe kan Roermond er straks voor zorgen dat er goede zorg wordt geleverd? Op zondag 23 februari gaan GroenLinks en PvdA hierover in debat.

Statenfractie GroenLinks wil af van bouwplannen Bramert-Noord

In de Westelijke Mijnstreek is er al geruime tijd discussie en onhelderheid over een fors voorgenomen nieuw bouwplan van de gemeente Stein onder de naam “Bramert-Noord” .
Daar wil de gemeente 400 nieuwe woningen in een nu nog groen gebied als nieuwe uitleg locatie realiseren. En dat terwijl in dezelfde gemeente, nota bene in hetzelfde deel (Urmond) er nog niet afgewerkte bestemmingsplannen liggen waar bouwgrond braak ligt: Kanaalboulevard en Kattekop.
Voor hoogwaardige stedenbouwkundige woonmilieus is in het bestaande stedelijke gebied van o.a. Sittard-Geleen volgens GroenLinks ook nog heel veel mogelijk zonder opoffering van in dit deel van de regio toch al schaars groen.

GroenLinks: “Actie provincie vereist tegen dumping drugsafval”

De Statenfractie van GroenLinks zal vrijdag 7 februari in Provinciale Staten de provincie Limburg vragen om meer te gaan doen om het dumpen van drugsafval in kwetsbare natuurgebieden tegen te gaan. Onlangs meldde L1 dat in 2013 sprake was van een verdubbeling van het aantal gifdumpingen. Alleen al in januari 2014 was het in Noord-Brabant en Limburg in totaal 26 keer mis. GroenLinks Limburg constateert dat toezicht en handhaving ernstig tekort schieten en roept op tot actie: meer handhavers en een waarborgfonds voor gedupeerde grondeigenaren.

GroenLinks komt met Nota Experimenten Lokaal Wietbeleid

GroenLinks komt met Nota Experimenten Lokaal Wietbeleid

GroenLinks Tweede-Kamerlid Liesbeth van Tongeren komt met een Nota Experimenten Lokaal Wietbeleid. Dat maakte Het Tweede Kamerlid tijdens haar werkbezoek aan Limburg bekend.

GroenLinks wil gemeentebesturen de vrijheid geven om te experimenteren met wietkweken. Het beleid dat wel wiet verkocht mag worden maar niet gekweekt, is niet meer van deze tijd en niet te handhaven. Gemeenten kunnen wat GroenLinks betreft kiezen voor een gemeentekwekerij of een legale lokale kweker. Experimenten met zogenaamde social cannabis clubs zijn ook een optie. Veel gemeenten hebben al aangegeven graag ruimte te willen voor lokaal wietbeleid.