GroenLinks stelt vragen over dumping drugsafval bij boerenbedrijven

GroenLinks Limburg heeft schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van het dumpen van drugsafval in gieropslagplaatsen. GL Statenlid Carla Brugman: "Begin augustus zagen we in een uitzending van EenVandaag dat drugsafval in Noord-Brabant in gieropslagplaatsen gedumpt werd, waarna de besmette mest over de akkers werd uitgereden. Die stoffen komen mogelijk in de gewassen terecht. We willen weten of dit ook in Limburg gebeurt en wat er aan gedaan kan worden."

Kandidaatstelling Provinciale Staten verkiezingen

Het bestuur van GroenLinks Limburg is al druk bezig met de voorbereidingen voor de Provinciale Statenverkiezingen die op 18 maart 2015 op de politieke agenda staan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Limburg op 26 april jongstleden zijn hier al een aantal besluiten over genomen. Zo is er een gedegen kandidatencommissie benoemd die onder leiding van voorzitter Peter Frey de betreffende kandidaten tegen het licht gaat houden. Ook zijn de procedure rond de kandidaatstelling en de profielschets voor de verkiesbare kandidaten vastgesteld.

Euregionale Groenen willen gelijke behandeling voor alle weggebruikers

De euregionale Groenen, bestaande uit ECOLO, Bündnis 90/Die Grünen, Groen en GroenLinks nemen gezamenlijk stelling tegen het voornemen van de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt om buitenlanders tol te gaan laten betalen voor het gebruik van alle Duitse wegen.

“ Groen en de stad”, 20 september 2014 in Maastricht

GroenLinks werkt al lange tijd samen met groene zusterpartijen in de Euregio. Deze samenwerking krijgt steeds meer gestalte; we organiseerden een Euregioconferentie in 2013 en werkten samen tijdens de Europese verkiezingen in 2014. Dit voorjaar organiseerden onze Duitse vrienden een indrukwekkend bezoek aan Gut Hebscheid (www.via-aachen.de ) in Aken, nu nemen wij het initiatief een activiteit in Maastricht te organiseren. Het thema van de bijeenkomst: “groen en de stad”.

GroenLinks Limburg steunt garantiestelling Provincie overname MGL

Vrijdag 20 juni ging de Provinciale Statenfractie van GroenLinks ondanks onze kritische houding toch akkoord met garantiestelling door de provincie bij de overname van Media Groep Limburg van de Engelse investeringsmaatschappij Mecom naar de Belgische uitgever Concerta.

Als de overheid zich financieel in de buurt van de vrije pers begeeft heeft dat onze aandacht. Vrijheid van de pers is voor ons een principieel, niet te onderhandelen punt. De pers moet ten alle tijden volledig vrij zijn om de politiek kritisch te toetsen en ontwikkelingen in de samenleving objectief weer te geven. Daarom mag van ons verwacht worden dat we goede redenen hadden om de provincie samen met partners garant te laten staan om de overgang van Media Groep Limburg van de Engelse investeringsmaatschappij Mecom naar de Belgische uitgever Concerta te steunen. En die hebben we ook.

Lid van Provinciale Staten van Limburg.

Lid van Provinciale Staten van Limburg.

Afgelopen donderdag 19 juni ben ik benoemd tot lid van Provinciale Staten van Limburg. Ik vervang Gert-Jan Krabbendam die fractievoorzitter is geworden van GroenLinks in de gemeenteraad van Maastricht. En om maar gelijk nog even bij hem stil te staan: hij heeft in de drie jaar en drie maanden in PS een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Niet alleen door zijn gedegen voorbereiding en daardoor kennis van zaken in de vele debatten, maar vooral ook door het agenderen van de lekkende kerncentrales van Tihange, ten zuiden van Luik. Dit probleem heeft (gelukkig nog niet al te letterlijk) zijn uitstraling over Zuid-Limburg.
Ook zijn initiatiefvoorstel voor het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen gaf een stevige impuls aan de erkenning van dit probleem, waarbij Limburg ook voor Nederlandse begrippen het voortouw neemt. Gert-Jan kreeg bij zijn afscheid dan ook van de ‘onpartijdige’ gouverneur Theo Bovens veel lof toegezwaaid. Maastricht mag blij en tevreden zijn met zo’n actief en kundig raadslid.

GroenLinks wil plan van aanpak ter bevordering dameswielrennen

GroenLinks wil plan van aanpak ter bevordering dameswielrennen

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Limburg heeft het provinciebestuur gevraagd binnen het speerpuntsportenbeleid meer focus te leggen op de damestak van het wielrennen. De partij reageert hiermee op de berichtgeving dat vrouwen steeds beter vertegenwoordigd zijn in het toerfietspeloton, maar is van mening dat er nog een wereld te winnen is. GroenLinks wil meer aandacht voor vrouwelijke deelname aan breedtesport en talentontwikkeling. Daarnaast wil GroenLinks meer samenwerking met bestaande en nieuwe initiatieven van prof- en amateurkoersen in Limburg om het dameswielrennen in de spotlights te plaatsen.

Liesbeth van Soest neemt afscheid als voorzitter van GL Limburg.

Liesbeth van Soest neemt afscheid als voorzitter van GL Limburg.

Liesbeth was zeven en een half jaar voorzitter. Haar (extra, dus laatste) termijn loopt af in april 2015, ongeveer gelijk met de installatie van de nieuwe Statenfractie. Het lijkt haar echter goed als een nieuwe voorzitter het hele stuk vanaf kandidaatstelling en campagnevoeren, tot de verkiezing van Provinciale Staten in maart 2015 meemaakt, en zo samen met de nieuwe Statenfractie een team vormt. Vandaar de keuze van Liesbeth om nu te vertrekken.
Een keuze welke het bestuur spijtig vindt maar ook zeer goed begrijpt.

Demonstratie tegen onveilige kerncentrale in Tihange bij Drielandenpunt

Aanstaande weekeinde vind wederom een demonstratie plaats tegen de onveilige kerncentrale in Tihange.
Deze zal plaatsvinden op Pinksterzondag vanaf 14.00 bij het drielandenpunt.

Klik hier voor meer informatie.

Verkiezingsmanifestatie Euregionale groenen groot succes

De groene partijen uit de Euregio ( Groen, Ecolo, Die Grünen en GroenLinks) werken, sinds de aangehaalde contacten tijdens de conferentie in Maastricht vorig jaar, intensiever samen.
Een van de projecten betrof een gezamenlijke campagne voor de Europese verkiezingen. Tenslotte is de euregio in onze ogen een proeftuin voor Europa en zijn de groene thema's niet aan landsgrenzen gebonden.
Op 3 mei vond de aftrap plaats op het Drielandenpunt in het bijzijn van alle 5 de lijsttrekkers.
Rondom het thema "voedsel" werd het gesprek met de kiezer aangegaan.