GroenLinks wil verdere verduurzaming van de economie bereiken met een Limburgs energie-akkoord, waarbij de provincie, gemeenten, het bedrijfsleven, de woningcorporaties en de kennissector zich binden aan de opgave, zoals die in het landelijk energie-akkoord van 2013 is vastgelegd.

Het zal niemand verrassen dat GroenLinks de bouwsector weer graag aan het werk wil zetten. Vooral in samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en zo veel mogelijk particuliere huizeneigenaren om tot grootschalige isolatieprojecten te komen die de energierekening fors verlagen en goed zijn voor het milieu. Daarmee zorgen wij voor nieuwe werkgelegenheid en brengen een schone en groene economie dichterbij.