GroenLinks wil dat de provincie in haar activiteiten aandacht schenkt aan de bescherming van dieren en zet zich in het dierenwelzijn actief te bevorderen door middel van onder andere voorlichting, regelgeving, handhaving en steun aan dierenwelzijnsorganisaties.

GroenLinks vindt dat de natuur recht heeft op zijn eigen beloop. Dat betekent niet dat we zonder meer zwijnen en wolven moeten afschieten als die ons in de weg lopen.