In Limburg zijn er ruim 80.000 mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. GroenLinks wil dit taboe doorbreken en er voor zorgen dat analfabeten passend leesonderwijs krijgen.

Ook digitaal valt er een wereld te winnen, bijvoorbeeld door verbetering van leesbaarheid van teksten op websites. GroenLinks vindt dat de provincie hierin ook haar verantwoordelijkheid moet nemen.