Ik ben Pepijn Baneke, 51 jaar en woonachtig in de top van Limburg, in de gemeente Mook en Middelaar. Vanuit mijn interesse voor de lokale politiek ben ik actief geworden bij GroenLinks, eerst als fractievolger, toen als raadslid en vervolgens als wethouder; nu als statenlid.

Mijn persoonlijke politieke drijfveer is het toewerken naar een duurzame toekomst. Een zeer nabije toekomst, willen we geen punt voorbijschieten waarop de klimaatverandering niet meer te stoppen is.

Een duurzame toekomst, waarin we zorgvuldig omgaan met grondstoffen en energie hoeft geen afbreuk te doen aan onze kwaliteit van leven, we moeten een en ander alleen anders gaan organiseren.

De komende periode wordt cruciaal voor onze toekomst. Wanneer op landelijk, Europees en mondiaal niveau te lang getreuzeld wordt met het nemen van maatregelen zullen we het lokaal en regionaal moeten doen en gaan doen. Het is tijd om dingen in gang te zetten, om resultaten te boeken.

Dat is waar ik me voor inzet, dat is waar wij als GroenLinks het voortouw nemen.