Reactie fractie en bestuur op aftreden Margriet van Tulder

Bestuur en fractie van GroenLinks Limburg hebben kennis genomen van de conclusies van de commissie die onderzoek deed naar de handelwijze van onze fractievoorzitter Margriet van Tulder. De commissie is duidelijk in haar conclusies. Margriet van Tulder heeft naar aanleiding van die conclusies besloten om terug te treden als statenlid.

Margriet heeft zich jarenlang met veel passie en idealisme ingezet voor Limburg.

Als bestuur en fractie hebben wij steeds gezien hoe Margriet haar statenwerk met verve, energie en kennis van zaken heeft uitgevoerd. Wij willen ook na lezing van het rapport benadrukken dat we ervan overtuigd zijn dat Margriet geopereerd heeft vanuit idealisme en niet vanuit eigen belang.

Politici en bestuurders dienen de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan en ze worden daarop terecht kritisch bevraagd. We respecteren het besluit van Margriet om af te treden als statenlid. We verliezen met haar aftreden een betrokken, ervaren, gedegen, gedreven en zeer idealistisch politica. Onze zeer gewaardeerde collega zal worden gemist in onze statenfractie maar belangrijker nog, in de Limburgse politiek.

Klik voor een link naar het onderzoeksrapport.