Statenfractie geïnspireerd door Jan Rotmans, transitiedeskundige

25 September jl. had onze statenfractie, samen met de fractie Noord-Brabant, op ons verzoek een inspirerend overleg met Jan Rotmans ( hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities & duurzaamheid). Gesproken werd over de rol van de provincies bij de overgang naar een nieuwe, groene economie.Rotmans gaf o.a.aan dat een provincie op weg naar die bio-based economy  een lange termijnvisie moet hebben en vervolgens vooral faciliterend en stimulerend te werk moet gaan aan de hand van criteria waaraan bedrijven zullen moeten gaan voldoen. Zowel landbouw als economie moeten ontvlechten van de fossiele sector en ombouwen richting voeding, gezondheid en zo lokaal mogelijk duurzame maakindustrie. De mentaliteitsomslag moet naar gezonder en beter. We zijn geïnspireerd geraakt door het verhaal van Rotmans en staan te popelen  hoe we ons college, Limburgse landbouwsector en petrochemische industrie met ideeën en voorstellen kunnen gaan prikkelen om aan die omslag mee te gaan werken en waar het kan, het voortouw te nemen.Er is werk aan de winkel!