Politiek café MAA inspireert GroenLinks tot actie

GroenLinks sprak 30 mei jl. met een grote, brede groep aan betrokkenen over de impact van het intensiever gebruik van het regionale vliegveld in Beek. Uiteraard waren er vele leden van de Alliantie tegen vliegveld Beek aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de Verontruste Artsen, de directie van MAA, politici en buurtorganisaties. Statenlid Andy Rossel startte de avond met een presentatie van de genomen besluiten sinds 2014 en de lopende ontwikkelingen. Vervolgens was de zaal aan zet om haar inbreng te geven. GroenLinks vielen daarbij verschillende zaken op, zoals de flinke impact die de geluidsoverlast heeft op het dagelijks leven van de direct omwonenden. En het feit dat burgers en omwonenden niet of nauwelijks gehoord worden. Dat zal als een van de eerste zaken moeten veranderen. Een referendum lijkt hier een goed instrument. GroenLinks vindt ook dat er een onderzoek moet komen naar de gevolgen van m.n. ultra fijnstof ( via het RIVM). Er moeten echte metingen gedaan gaan worden, niet alleen berekeningen. En er is m.n. in Zuid-Limburg een cumulatie van vervuiling, waardoor de overlast van het vliegveld nog meer gevolgen heeft voor de omgeving. Tenslotte lijken gezondheid en klimaat bij het besluit van de provincie om MAA te steunen het onderspit te hebben gedolven, economie is het wonderwoord. Maar wat dan bijv. te denken van de economische schade aan bijv. toerisme en recreatie in m.n. het Heuvelland? Kortom, over dit dossier is wat GroenLinks betreft het laatste woord nog niet gezegd.