De situatie is zo ernstig, dat de provincie intussen een boete boven het hoofd hangt van mogelijk tientallen miljoenen omdat twee belangrijke EU-richtlijnen niet worden gehaald. De Statenleden hebben Gedeputeerde Staten intussen om opheldering gevraagd.

Limburg pesticidenkampioen

Ze reageren onder meer op onderzoek van Natuur & Milieu. Limburg en Flevoland bieden volgens die natuurorganisatie van alle Nederlandse provincies de meeste ruimte aan pesticiden in grondwaterbeschermings- en drinkwatergebieden. Limburg voldoet hierdoor niet aan de Kaderrichtlijn Water en de Europese richtlijn voor duurzaam gebruik van pesticiden.

Bollenteelt zorgt voor veel gif

In Limburg is de vergiftiging door bestrijdingsmiddelen het ergst in het grondwaterbeschermingsgebied Breehei. Dit komt door intensieve bollenteelt van lelies in de omgeving. Ook in het Bunderbos zorgt de slechte staat van het grondwater voor grote druk op drinkwaterkwaliteit en natuur. GroenLinks en D66 maken zich ‘ernstige zorgen’ over deze schadelijke ontwikkelingen en willen nu actie van Gedeputeerde Staten.

Roep om plan van aanpak

Mertens en Wesseling eisen een concreet plan om te zorgen dat Limburg alsnog de Europese richtlijnen haalt. Dat moet tevens de bewustwording en naleving van maatregelen door agrariërs vergroten en hen ondersteunen bij de overgang naar duurzamere landbouw. Bijvoorbeeld met biologische bestrijdingsmiddelen.

Handhaving onder de maat

Mertens: “Gif in het grondwater stopt niet bij een grens op de kaart. Het bedreigt naburige ecosystemen en via drinkwater de volksgezondheid. Een deel van de gevaarlijke stoffen wordt gemeten en een deel wordt eruit gefilterd, maar dat laatste kost onnodig veel geld. Ecologisch boeren is beter, dan zijn deze kostbare lapmiddelen niet nodig.”

Wesseling: “Onze provincie voert onvoldoende beleid op het gebruik van pesticiden en het bewaken van onze grondwaterkwaliteit. Zeker met het oog op de gezondheid van alle Limburgers, en van volgende generaties, moet nu worden ingegrepen.”

(Foto Franck Barske / Pixabay)