GroenLinks Sittard-Geleen organiseert woensdagavond 30 maart informatieavond over Oekraïne referendum

Woensdag 6 april worden we verwacht onze stem uit te brengen over het samenwerkingsverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne. GroenLinks wil inwoners graag informeren over dit referendum. Op woensdagavond 30 maart organiseren we een Politiek Café over het Oekraïne referendum. Dat begint om 20u00 en zal plaats vinden in Gemeenschapshuis de Baandert, Frans Erensstraat 12 in Sittard.

We hebben twee interessante inleiders bereid gevonden vanuit hun ervaringen kiezers te informeren:

Dr. Giselle Bosse is universitair docent en onderzoekster aan de universiteit van Maastricht, werkzaam in de Capaciteitsgroep Politieke Wetenschap bij de Faculteit der Cultuur- en Maatschappij wetenschappen. Haar onderzoek gaat over de relaties van de EU met de buurstaten in Oost-Europa waaronder de Oekraïne. In haar bijdrage zal ze ons hierover informeren en aangeven wat het belang voor de Oekraïne en de EU is om te komen tot het samenwerkingsverdrag waarover het Referendum op 6 april gaat. 

Nel van Dijk is voormalig Europarlementslid voor GroenLinks (1987-1998), woonde jarenlang in Sittard en is momenteel werkzaam bij Pro Demos. Zij zal vanuit haar Europese ervaringen spreken en zal ingaan op de argumenten  van GroenLinks om kiezers op te roepen vóór het samenwerkingsverdrag te stemmen.

Na de inleidingen is er gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. GroenLinks hoopt hiermee het publieke debat te stimuleren zodat mensen bij het Referendum een weloverwogen keuze kunnen maken. Op onze website  https://sittard-geleen.groenlinks.nl treft u meer informatie aan.  We nodigen iedereen die meer wil weten over de argumenten rond het Referendum van harte uit om op woensdagavond  30 maart naar Gemeenschapshuis de Baandert te komen.