Andy Rossel

Fractievoorzitter

Andy is momenteel fractievoorzitter en statenlid voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Limburg.​

Sociaal Limburg
Met Andy Rossel kiest GroenLinks voor een ambitieuze politicus die naast het groene karakter van de partij juist ook het sociale aspect wilt aanzwengelen op provinciaal niveau.
Internationale blik
Andy wil een Limburg dat over de grenzen kijkt:

Limburg is qua landgrens de meest internationale provincie van Nederland. Betere, duurzame grensoverschrijdende infrastructuur en minder verschillende regels tussen de buurlanden moet ertoe leiden dat de aantrekkelijkheid van Limburg om te wonen, werken en studeren verder toeneemt.

 

Over Andy
Andy is sinds 2006 lid van GroenLinks en al van meet af aan zeer actief betrokken bij de partij. Eerst vooral bestuurlijk betrokken op lokaal en provinciaal niveau en vanaf 2010 als volksvertegenwoordiger op lokaal niveau. In zijn dagelijks leven is hij werkzaam in de arbeidsbemiddeling van technische professionals voor met name de industrie. Hij studeerde HEAO Management, Economie en Recht. Andy heeft zich als GroenLinks politicus sterk gemanifesteerd tot iemand die de standpunten goed kan vermarkten; binnen en buiten de politieke arena.