Liesbeth van Soest

Liesbeth van Soest
Functie: 
Voorzitter

Email:
Lvansoest @ home.nl

Telefoon:
0475 - 534177

06 - 21986366

21 artikelen

Limburgs GroenLinks Bedankt!

Limburgs GroenLinks Bedankt!

We hebben het als GroenLinks in Limburg heel goed gedaan: winst in 6 gemeenten, en verder vrijwel overal gelijk gebleven.

Graag feliciteren we alle fracties, en willen jullie tevens danken voor de tomeloze inzet van de afgelopen weken/maanden!

Over GroenLinks en het Ithaka Science Center

Vandaag berichtten diverse media over de betrokkenheid van GroenLinks-fractievoorzitter Margriet van Tulder bij de toekomst van het inmiddels failliete Ithaka Science Center. De Limburgse coalitiepartijen hebben informeel en via de media vraagtekens gezet bij de betrokkenheid van Van Tulder. Het provinciaal afdelingsbestuur van GroenLinks publiceerde daarom de onderstaande verklaring.

Bijeenkomst GroenLinks Limburg over het rapport van Dijk

23 februari aanstaande van 9.45 tot 12.45 zullen we in de Oranjerie in Roermond (Kloosterwandplein) discussieren de aanbevelingen van het interim partijbestuur.
Nadruk zal liggen op voor de leden niet acceptabele besluiten die hier in staan, en op essentiële punten die er volgens jullie juist niet in staan.

Extra ALV in aanloop naar congres

23 februari aanstaande organiseert GroenLinks Limburg een extra ALV om de conclusies van de commissie van Dijk door te spreken en ons goed voor te bereiden op het congres van 3 maart.
Schrijf beide data in je agenda en meld je tijdig aan voor het congres op congres.groenlinks.nl!
De ALV zal plaatsgrijpen in de ochtend van 23 februari, van 9.45 tot 13.00 in de Oranjerie te Roermond.
Belangrijke data en relevante links :

Graag horen we van je als je je hebt aangemeld op ons email adres (bestuur@groenlinkslimburg.nl), wellicht kunnen we als provinciebestuur ondersteunen bij je reis naar Utrecht door reisgenoten te zoeken of - bij voldoende belangstelling - tegen betaling busvervoer te regelen.